360 องศาฟิตเนส ลู่วิ่งไฟฟ้า 360 องศาฟิตเนส SH-5517 X5 DC