ออโรร่า รีสอร์ท เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ห้อง Fah mui พร้อมอาหารเช้า.