*โค้ด HAWAS ลดเพิ่ม 5 %* HAIER เครื่องซักผ้า 2ถัง HWM-TE75 (7.5 KG)