เครื่องซักอบฝาหน้า LG TWC1450H... | LG | TWC1450H2E