แหวนทอง ศ..8.bx.(x.% �� �B���P�� เครื่องประดับงานสวย 100 %